Kontrola podatkowa

  • Import pozostałych plików JPK: Faktura, Magazyn, Wyciągi Bankowe, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Przychodów wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
  • Pełen podgląd danych z plików JPK
  • Pełne sprawdzenie plików JPK – wszystkie testy weryfikujące dla tych plików oraz testy sprawdzające krzyżowo z plikiem JPK_VAT
  • Funkcjonalność pre-kontroli podatkowej wraz z eksportem wyników kontroli do PDF

W celu złożenia zamówienia, zostaw swoje dane

Wyrażone zgody

rozwiń zwiń

Administratorem danych osobowych jest Sage Spółka z. o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa (Sage). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Szczegółowe informacje rozwiń zwiń

Twoje korzyści:

  • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
  • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
  • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami