Sprawozdanie finansowe

  • Import plików JPK_SF wraz ze sprawdzeniem oraz schemą (czyli sprawdzenie techniczne).
  • Pełen podgląd danych z plików.

W celu złożenia zamówienia, zostaw swoje dane

Wyrażone zgody

rozwiń zwiń

Administratorem danych osobowych jest Sage Spółka z. o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa (Sage). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Szczegółowe informacje rozwiń zwiń

Funkcjonalności

Import plików e-sprawozdanie finansowe wraz ze sprawdzeniem technicznym (zgodność z wymaganą schemą)

Pełen podgląd danych wygenerowanych w e-sprawozdaniu finansowym.

Merytoryczna weryfikacja danych za pomocą testów sprawdzających opracowanych przez PwC* (m.in. bilans aktywów i pasywów, weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych z poprzedniego okresu rozliczeniowego względem aktualnego, sprawdzenie równowagi między Bilansem a Rachunkiem Zysków i Strat).

Korzyści

Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych.

Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia.

Nowość!!!

* dostępne dla jednostek: Inna, Mała i Mikro